Hanna Kincse webáruház Általános Szerződési Feltételei

www.hannakincse.hu

 

 

Tartalomjegyzék

1. A Társaság adatai

2. Általános információk

3. A http://www.hannakincse.hu honlapon folytatott tevékenység

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

4.2. Szerzői jogok

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Regisztráció

5.2. Megrendelés

5.3. Adatbeviteli hibák javítása

5.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.5. A szerződés létrejötte

5.6. Szerződés módosítása

5.7. A szerződés iktatása

5.8. Fizetés

5.9. Számla

5.10. Átvétel

5.11. Szállítás

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

6.2. A fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

7. Hibás teljesítés, gyártói termékszavatosság

7.1 Hibás teljesítés

7.2 Gyártói termékszavatosság

8. Hírlevélre történő feliratkozás

9. Panaszkezelés

9.1. Panaszügyintézés helye

9.2. Panaszügyintézés módja

9.3. Jogérvényesítési lehetőségek

9.4 Jogvita

9.5. A területileg illetékes békéltető testületek listája

10. Technikai korlátok

11. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

 

1. A Társaság adatai

Név: HBZ Kft.

A https://www.hannakincse.hu/webáruház és a weblap üzemeltetője:

Cégnév: HBZ Kft.

Székhely: 4030 Debrecen, Galamb u 23-29.

Telephely: Hanna Kincse tanya 4002 Debrecen, Guti u. 1

Adószám: 11865779-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-006726

E-mail cím: info@hannakincse.hu

Képviselő: Horváth Lajos ügyvezető

Tárhely szolgáltató:

Név: Dudás Csaba E.v

Székhely: 4032 Debrecen Nagyszalonta utca 20/A

E-mail: info@mandsol.com

Adószáma: 60958404-1-29

Cégjegyzéket kiadó bíróság, cégjegyzékszám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 25453888

Jelen ÁSZF-ben a Szolgáltató, Eladó és a Hanna Kincse, HBZ Kft. szinonimaként jelenik meg.

 

2. Általános információk

Üdvözöljük a Hanna Kincse (HBZ Kft.) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a http://www.hannakincse.hu webshop felületén (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit, fogyasztóvédelmi tájékoztatót. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége/gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre, egyházi jogi személyre, társasházra, lakásszövetkezetre, mikro-, kis-és középvállalkozásra (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használata során a regisztráláskor és azt követően is tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

3. A http://www.hannakincse.hu webáruházban folytatott tevékenység

A Hanna Kincse (HBZ Kft.) a webáruházban kézműves termékek, ételkészítmények értékesítését folytatja. A Hanna Kincse az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Hanna Kincse (HBZ Kft.) nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően, a szolgáltató- az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével - kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.2. Szerzői jogok

A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a Szolgáltatót illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Eladó a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak. Amennyiben a Webáruház tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a Webáruház üzemeltetőjének, vagyis az Eladónak az engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli az Eladó, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000, -Ft + Áfa, azaz kettőszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó az Eladó részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.

 

 

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Regisztráció

Amennyiben a Felhasználó nem kívánja, hogy a Hanna Kincse (HBZ Kft) a rendszerében regisztrált Felhasználóként rögzítse, lehetősége van regisztráció nélkül is vásárolni.

A regisztrációhoz a vásárló a rendelés leadása során bepipálhat egy jelölőnégyzetet, hogy regisztrálni is szeretne ekkor kap egy emailt a regisztrációról, benne a fiókjához tartozó jelszavával. A regisztrácóhoz kiküldött jelszó bármikor módosítható.

A regisztráció során Felhasználónak szükséges megadnia a regisztrációs űrlapon az alábbi adatokat:

a. Családnév

b. Keresztnév

c. E-mail cím

d. Telefonszám

e. Szállítási és számlázási adatok

 

A regisztráció során a Felhasználó jelezheti hírlevél igényét is (az áruházban a regisztráción kívül a honlap alján található Hírlevél sávban az e-mail cím megadásával is igényelhető hírlevél). A hírlevél igénylés a Felhasználó által bármikor törölhető. A regisztráció törlését a Felhasználó az info@hannakincse.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben kérheti. Az Eladó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR rendelet, továbbá az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó, ha tudomására jut, hogy jelszavával valaki visszaélt, köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait azok megváltozása esetén frissíteni és gondoskodni arról, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek, hogy a rendelés teljesíthető legyen.

5.2. Megrendelés

Felhasználó a termékek részletes jellemzőiről, bruttó áráról a honlapon, az adott terméket kiválasztva a megrendelés előtt tájékozódhat.

A Webáruházban lehetőség szerint minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek 5 mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

Az oldalakon szereplő árak tartalmazzák az áfát.

A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

A webáruházban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a Webáruház egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart.

A webáruházban történő rendelés menete:

a. Felhasználó a „Kosárba” gombra kattintva a terméket a kosárba helyezheti, annak darabszámát a „Kosárba” gomb mellett állíthatja be, majd annak tartalmát a kosár jelre kattintva ellenőrizheti;

b. Felhasználó a kosárba lépve módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt;

c. Amennyiben a Felhasználó kosárban lévő termék(ek) megrendelése mellett dönt, megadja a kapcsolat tartási adatokat, majd nyilatkozik, hogy magánszemélyként, cégként, vagy külföldiként kéri a számlát. Ezt követően megadja a szállítási adatokat, és amennyiben nem egyeznek meg  a szállítási és számlázási adatok akkor lehetőség van külön megadni a számlázási adatokat.

d. A megrendelés folyamatának következő lépésében „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” és megismerte az Adatkezelési tájékoztató tartalmát négyzet kipipálása után a "Rendelés leadása" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

e. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

 

5.3. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a „Rendelés leadása” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

A Hanna Kincse (HBZ Kft.) mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználókat minden, a termékeket érintő tulajdonságról tájékoztassa. Ennek ellenére előfordulhat, hogy tévedésből, vagy informatikai technikai hibából eredően a termékek ára elírásra kerül, vagy rosszul történik azok feltüntetése. Ebben az esetben a HBZ minden esetben a webáruházban megadott áron köteles a terméket értékesíteni, kivéve abban esetben, amennyiben a tévedés, elírás egy átlagos fogyasztó számára is nyilvánvaló. Amennyiben ezen hibát kihasználva, rosszhiszeműen adja le megrendelését a Felhasználó, abban az esetben a termék/ek visszaigazolására nem kerül sor, vagy a visszaigazolás ellenére azok átadására nem kerül sor.

A HBZ tehát nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben a HBZ nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

 

5.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Eladó köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul, 48 órán belül visszaigazolni.

A HBZ a Felhasználó megrendelését automatikus elektronikus levélben rögzíti. Az első emailben az Eladó a megrendelést követően a termékeket visszaigazolja, illetve megadja a leadott megrendelés adatait a Felhasználó részére annak ellenőrzése érdekében. Amennyiben a megküldött válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Felhasználó által leadott megrendelésnek, azt e-mailben, a megrendeléshez társított azonosító kódra hivatkozva az email kézhezvételét követően 1 napon belül jelezni köteles az Eladó felé.

Az Eladó felhívja minden Vevő figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a megrendelt termék a megrendelést követően nem áll a rendelkezésére. Ebben az esetben az Eladó levélben és telefonon értesíti a Vevőt arról, hogy a megrendelést nem tudja, vagy csak késedelmesen tudja teljesíteni. Ebben az esetben a vevő dönthet, hogy fenntartja megrendelését és megvárja a terméket vagy törli a megrendelést.

Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket. Az Eladó visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat. A visszaigazoló e-mail megküldéséig a Vevő jogosult a vételi ajánlatát visszavonni az Eladó részére megküldött e-mail útján vagy a központi ügyfélszolgálatra történő telefonhívással.

5.5. A szerződés létrejötte

Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi 7 szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A szerződés az ajánlat Eladó általi elfogadásáról szóló, a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazolásként küldött email megérkezésével jön létre. A visszaigazoló emailben az Eladó visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályokra tekintettel adott szerződéskötést megelőző tájékoztatást, valamint elállási nyilatkozat mintát is.

5.6. Szerződés módosítása

Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.

Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést az Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.

Az Eladó kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt a Vevőnek írásban (elektronikus levélben) kell elfogadnia.

 

5.7. A szerződés iktatása

A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

5.8. Fizetés

Az Eladó az alábbi fizetési módokat biztosítja a Vevő számára:

a. Banki átutalás (előreutalás): Vevő a véglegesített megrendelés vételárát az Eladó által kiállított díjbekérő alapján, az abban foglalt fizetési határidőig átutalással is megfizetheti. Az Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít, és adja át az Express One Futárszolgálatnak az árut.

b. Utánvétel: A megrendelést követően a HBZ a csomagot átadja az Express One Futárszolgálatnak, akinél a termék átvételekor lehet kiegyenlíteni a megadott szállítási címen vagy Express One csomagponton.

 

5.9. Számla

Az Eladó papíralapú számlát állít ki. A számlát elektronikusan is, külön kérésre levélben, illetve faxon, vagy legkésőbb a termék átadásakor bocsátja a Felhasználó rendelkezésére.

5.10. Átvétel

Csomag átvételi lehetőségek

a. Futárszolgálat utánvéttel

3-5 munkanap alatt 2.090, - Ft-ért

A megrendelt termékeket az Express One futárszolgálat házhoz szállítja, munkanapokon 8 és 17 óra között. A kiszállítás előtt egy nappal a futárszolgálat e-mailben értesíti a szállításról.

Ne feledje, hogy rendeléskor olyan telefonszámot adjon meg, ahol szükség esetén a futár el tudja érni. Ha bármilyen kérése vagy a futár munkáját segítő közlendője van a szállítással kapcsolatban (pl. munkahely neve, más átvevő személy stb.), kérjük, jelezze rendeléskor a megjegyzés mezőben.

b. Futárszolgálat előre utalással

Utalás beérkezésétől számított 3-5 munkanap alatt 1.790, - Ft-ért

A megrendelt termékeket az Express One futárszolgálat házhoz szállítja munkanapokon 8 és 17 óra között. A rendelés leadása után 48 órán belül egy díjbekérőt fog kapni, ami tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat és információkat.

Ne feledje, hogy rendeléskor olyan telefonszámot adjon meg, ahol szükség esetén a futár el tudja érni. Ha bármilyen kérése vagy a futár munkáját segítő közlendője van a szállítással kapcsolatban (pl. munkahely neve, más átvevő személy stb.), kérjük, jelezze rendeléskor a megjegyzés mezőben.

 

5.11. Szállítás

Az Eladó a szállítást csak Magyarország területére biztosítja. A Felhasználó a termék átvételekor késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. Különös tekintettel a termékek sérülésmentességére.

A küldemény átvételekor mindenféleképpen alaposan ellenőrizze a küldemény külső csomagolását! Abban az esetben, ha bármilyen sérülést tapasztal a küldemény csomagolásán, vagy más olyan jellegű a sérülés, amely a beltartalmat képező termék sérülésére is okot ad, akkor mindenféleképpen még átvétel előtt készítsenek a futárral jegyzőkönyvet, vagy természetesen jogában áll súlyos sérülés esetén a küldemény átvételét megtagadni. Sérült küldemény esetén a további kárügyintézés és a panasz elfogadásának feltétele, hogy a készült jegyzőkönyv mellett a szállítólevélen mindenféleképpen tüntessék fel, hogy „a termék sérülten érkezett”, valamint, ha megtagadja az átvételt, akkor írják rá a csomagra is, hogy „átvételt sérülés okán megtagadta”.

Ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül tudja Ön, mint Vevő a futárszolgálathoz vagy az Eladóhoz írásban bejelenteni. A webáruházban rendelt termékek kiszállítási sikertelensége és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a feladó részére abban az esetben, ha

• a Vevő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a szállító által használt gépjárművek bármelyikével,

• a Vevő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg feladó részre,

• a Vevő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

 

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Fogyasztó (kizárólag önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis-és középvállalkozás részére) a fogyasztóvédelmi törvény szerint az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

a) terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja 10 közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán a HBZ Kft. székhelyére vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a HBZ Kft. részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a jelen ÁSZF mellékletében fellelhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Hanna Kincse (HBZ Kft.) részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Hanna Kincse (HBZ Kft.) székhelyének címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék HBZ Kft. címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül HBZ Kft. visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a HBZ Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. HBZ Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül HBZ Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Elállás esetén a HBZ Kft. a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2. A fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi termékek tekintetében:

a. olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac HBZ által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 11

b. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a HBZ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

7. Hibás teljesítés, gyártói termékszavatosság

A HBZ minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő, melyről fényképfelvételt is készíthet. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny, illetve a tartalom jellege a különleges adatkezelést indokolja, abban az esetben az Eladó a küldemény feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny” feliratot, biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges sérülések elkerülése érdekében.

7.1 Hibás teljesítés

Az Eladó hibásan teljesít, ha

A szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A HBZ a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a meghatározott követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

7.2. Gyártói termékszavatosság

A HBZ által Vevőnek eladott termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A Hanna Kincse /HBZ Kft./ jogai

A HBZ Kft. megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

 

8. Hírlevélre történő feliratkozás

Azon Felhasználók, akik regisztráláskor a „Hírlevél feliratkozás” mellett lévő kockát kipipálták, vagy későbbiekben a honlapon feliratkoznak a hírlevélre, és ezáltal jelezték, hogy „a jövőben igényt tartanak a webáruház által küldött hírlevelekre”, a HBZ Kft. e-mail címét rögzíti a Hírlevélre feliratkozottak között és ekként a jövőben hírleveket küld részére. A hírlevélre történő feliratkozást követően a HBZ Kft. visszaigazoló e-mailt küldd a Felhasználó részére, melyben tájékoztatja a leiratkozás lehetőségéről és módjáról is.

 

9. Panaszkezelés

9.1. Panaszügyintézés helye

A Felhasználó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: HBZ HANNA BAHOR ZÁRCENTRUM Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 4030 Debrecen, Galamb u 23-29. Telefonszám: +3652-526-526, E-mail: info@hannakincse.hu

9.2. Panaszügyintézés módja

HBZ a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a HBZ a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. HBZ a jegyzőkönyv egy példányát 18 személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles; HBZ Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a HBZ az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a HBZ egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. HBZ a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén HBZ Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

9.3. Jogérvényesítési lehetőségek

A) Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája megtalálható: http://jarasinfo.gov.hu/.

B) Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ügyfélszolgálat@naih.hu, 036- 13911400, www.naih.hu)

9.4 Jogvita

Amennyiben az Eladó és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

a. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek listáját ide kattintva tekintheti meg: https://bekeltetes.hu/udvozlo

b. Bírósági eljárás kezdeményezése Fogyasztói jogviták online rendezése: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr . Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek. A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

9.5. A területileg illetékes békéltető testületek listája

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület

 • levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
 • telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422
 • e-mail: info@baranyabekeltetes.hu
 • web: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 • levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
 • Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532
 • Fax: (+36) 76 501 538
 • Mobil: (+36) 70 938 4765
 • E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 • honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
 • Telefon: 06-66-324-976
 • Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefon: +46/501-091 (új ügyek) + 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
 • E-mail: bekeltetes@bokik.hu
 • www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 20
 • Telefon: 06-1-488-2131
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Honlap cím: bekeltet.bkik.hu

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
 • Telefon: +36-62/554-250/118
 • Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között
 • E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • Telefon: 06-22/510-310
 • Fax: 06-22-510-312
 • E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
 • Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • Telefon: 06-96-520-217
 • email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
 • Fax: 06-52-500-720
 • E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Békéltető Testület

 • Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
 • Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
 • E-mail: bekeltetes@hkik.hu
 • Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba.
 • e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
 • telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefon: 06-34-513-010
 • Fax: 06-34-316-259
 • Email: bekeltetes@kemkik.hu
 • web: www.kemkik.hu
 • https://www.kembekeltetes.hu/ 21

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
 • Telefon: 06-32-520-860
 • Fax: 06-32-520-862
 • E-mail: nkik@nkik.hu
 • Web: www.nkik.hu

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
 • Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Telefon: 06-1-792-7881
 • http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
 • vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
 • Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026
 • e-mail cím: skik@skik.hu
 • www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefon: 06-42-420-180
 • Fax: 06-42-420-180
 • e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • Telefon: 06-74-411-661
 • Mobil: 06-30-664-2130
 • Fax: 06-74-411-456
 • E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
 • telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
 • Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111
 • Fax: 06-88-412-150
 • E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
 • Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
 • Telefon: 06-92-550-513
 • Fax: 06-92-550-525 22
 • E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
 • http://www.bekelteteszala.hu/

 

10. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

11. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Fogyasztóra terjed ki.

Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra.

Az ÁSZF a Fogyasztó számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Az ÁSZF határozatlan időre szól.

Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. november 24.

 

A Mi történelmünk

2006

Rátaláltunk a Kincsre

Ekkor, még egészen másként nézett ki, mint jelenleg. Családunk növénytermesztésre, pihenésre használta.

2013

Létrejön a Hanna Kincse

A folyamatos bővítések során éreztük, hogy nem tarthatjuk meg csak magunknak, meg kell osztanunk másokkal is a Hanna Kincse érzést.

2018

Szálláshelyek létrehozása

Vendégeink nagyon szeretnek időt tölteni nálunk, így az igényeiknek megfelelve szálláshelyeket hoztunk létre, hogy elnyújthassák az itt tartózkodást.

2020

Új Hanna Kincse arculat

Az elmúlt évek nálunk szervezett rendezvényei megmutatták az utat, amelyen haladnunk kell, ennek a tapasztalatnak a birtokában alakítottuk ki új arculatunkat.